Oferta edukacyjna

Oferowane przez nas zajęcia w sposób wszechstronny wpływają na rozwój dzieci i kompleksowo przygotowują je do nauki w szkole. Wszystkie zajęcia (za wyjątkiem treningu pamięci) oferujemy w ramach czesnego.

Język angielski/podstawa programowa (codziennie)

Beata Tumidajewicz – filolog angielski, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, tłumacz przysięgły języka angielskiego, w trakcie studiów psychologicznych


Terapia logopedyczna/terapia pedagogiczna/podstawa programowa (codziennie) 

Barbara Chladek – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta osób z autyzmem i zespołem Aspergera


Zajęcia muzyczne/rytmika (dwa razy w tygodniu)

Katarzyna Zaniat – muzyk i muzykoterapeuta, twórca https://muzykat.com


Gimnastyka ogólnorozwojowa (dwa razy w tygodniu)

Patrycja Chechelska – nauczyciel edukacji przedszkolnej, trener w Uczniowskim Klubie Sportowym „Satori” http://www.ukssatori.pl


Matematyka (raz w tygodniu)

http://www.matema.edu.pl


Szachy (raz w tygodniu – starsza grupa)

Hanna Bryła (Leks) – nauczyciel i trener szachowy  https://www.facebook.com/Szacholandia


Religia (raz w tygodniu – starsza grupa)

Katarzyna Noga – katecheta i nauczyciel historii


Trening pamięci (raz w tygodniu - dla chętnych ze starszej grupy)

Anna Szatkowska - trener technik pamięciowych  https://www.szatkowscy.pl